96,69% tool tải về các bác sẽ phải vào phần CÀI ĐẶT > NHẬP KEY > LƯU và KHỞI ĐỘNG LẠI TOOL để áp dụng KEY đó
Nếu một ngày thông tin tài khoản không mang tên BUI DUC DUY thì 1000% các bác đang bị scam đó nhé. TH này hãy lên trang này chắc chắn có thông báo ở trang chủ ạ :DThời gian hoạt động: 2018-2020